Oil Filling Lines

Обемно пълнене

Тегловно пълнене

You need to download Flash Video player to view the video!
You need to download Flash Video player to view the video!

Обемното пълнене на растителни масла се предлага като вариант в зависимост от желанията и капацитета на клиента, той е класически традиционнен метод с предварително дозиране на зададен обем и напълването му в бутилките, машините са с опростена конструкция, характеризира се с лесна експлоатация.

Тегловни пълнещи системи, използващи тегловни сензори от висок клас за измерване теглото на продукта. Тегловната технология на пълнене дава абсолютна точност, лесна трансформация на тегла в обеми чрез управлението на машината и позволява възможност за предварително въвеждане на коригиращи параметри според вида на олиото и съхраняването им в паметта на машината.